Tìm hiểu về côn trùng và sinh vật gây hại

con-trung

Thời kỳ bay giao hoan và sự phát triển của đàn mối

Th ời  kỳ bay giao hoan của quần thể mối tùy thuộc vào chủng loại mối và vùng phân bố. Theo kết quả nghiên cứu ở nước ta...

con-trung

Đặc điểm sinh học và sinh sản của mối

Đặc  điểm sinh  học của mối là sinh sống thành quần thể, chia ra nhiều đẳng cấp nhưng có 2 loại hình lớn là: - Mối sinh...

con-trung

Thành phần loài mối và sự phân bố của mối trên Trái Đất

Trong hệ thống phân loại mối là côn trùng nguyên thủy thuộc bộ cánh bằng (Isoptera), một thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera), n...

con-trung

Đặc tính sinh học và sinh sản của loài chuột mái nhà

Chuột mái nhà này còn có cái tên như chuột đen, chuột tàu bè, chuột bụng xám, chuột Alexandrine, và chuột bụng trắng. về hình thức thì chuộ...

con-trung

Đặc tính sinh học và sinh sản của loài chuột nhắt

Chuột nhắt có một cơ thể nhỏ bé, mảnh. Con trưởng thành có trọng lượng từ 20 tới 30 gam. Tai rộng, đuôi có hoặc không có lông và dài bằng c...

con-trung

Đặc tính sinh học và sinh sản của loài chuột cống

Chuột cống có cơ thể rắn chắc, con trưởng thành có trọng lượng từ 200 đến 500 gam. Cũng có những con nặng hơn trọng lượng này (người ta thư...

con-trung

Đặc tính sinh học của các loài mối phá hoại công trình

Mối là  côn trùng  xã hội, thi ệt hại do chúng gây ra là đáng kể và phổ biến . Trên thế giới có hơn 2700 loài,  riêng tại Việt nam có khoản...

con-trung

Thời kỳ bay giao hoan phân đàn của mối

Thời kỳ bay giao hoan ph ân đàn  của quần thể mối tùy thuộc vào chủng loại mối và vùng phân bố. Theo kết quả nghiên cứu ở ...

con-trung

Mối chúa đẻ bao nhiêu trứng mỗi ngày

Mối chúa quả là một cỗ máy đẻ trứng thực sự. Cả quãng đời trưởng thành của nó được dành cho việc đẻ trứng.  Mối chúa đẻ trứng Mối c...