dang-ky

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Map Permethrin 50EC

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Map Permethrin 50EC  số 048/GCN ngày 10/5/2011 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế c...

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng FMC Ferdona 10EC

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng  FMC Ferdona 10EC  số 623/GCN ngày 23/7/2012 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cấp...

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Brightan 10SC

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng   Brightan 10SC số 111/GCN ngày 31/7/2012 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cấp.  ...

dang-ky

Giấy đăng ký thuốc diệt chuột Storm 0,005%

Giấy đăng ký thuốc diệt chuột Storm 0,005%  số 652/10/RR ngày 29/04/2015 do Cục Bảo vệ thực vật  cấp. Tên  hoạt chất: Flocoumafen Loại ...

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Hantox-200

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Hantox-200  số 464/GCN ngày 15/12/2010 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cấp. ...

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Pesguard FG161

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Pesguard FG161  số 320/GCN ngày 25/06/2012 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cấp. ...

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Sumithrin 10SEC

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Sumithrin 10SEC  số 463/GCN ngày 28/04/2015 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cấp....

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Crackdown 10SC

Giấy  chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Crackdown 10SC số 083/GCN ngày 14/12/2011 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế cấp....

dang-ky

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Aqua resigen 10.4EW

Giâý chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất diệt côn trùng Aqua resigen 10.4EW số 035/GCN ngày 10/05/2011 do Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế c...