Thuốc diệt chuột

thuoc-diet-chuot

Thuốc diệt chuột Killrat

Thuốc diệt chuột Killrat l à thuốc diệt chuột sinh học chống đông máu thế hệ mới nhất, mạnh nhất, diệt chuột chỉ sau 1 lần ăn mồi. Sau khi...

thuoc-diet-chuot

Thuốc diệt chuột Forkeba 20%

T huốc diệt chuột Forkeba 20% không chỉ có hiệu quả với chuột mà còn đối với  tất cả những loại động vật gậm nhấm trọng lượng dưới 0,5kg. ...

thuoc-diet-chuot

Thuốc diệt chuột Klerat

Thuốc diệt chuột Klerat  là thuốc diệt chuột đơn liều thế hệ thứ hai của thuốc diệt chuột chống đông máu chứa hoạt chất brodifacoum. Thuốc ...

thuoc-diet-chuot

Thuốc diệt chuột Storm 0,005%

Thuốc diệt chuột Storm 0,005%   l à thu ốc di ệt  chuột chống đông máu thế hệ mới, diệt chuột rất hiệu quả chỉ sau 1 lần ăn mồi. Chuột sẽ c...

thuoc-diet-chuot

Thuốc diệt chuột thông minh Racumin

Thuốc diệt chuột thông minh Racumin diệt chuột hữu hiệu, không độc cho vật nuôi ăn phải chuột chết do bả và không gây nhờn thuốc Thành ...

thuoc-diet-chuot

Thuốc diệt chuột vi sinh Biorat (Công nghệ CuBa)

Thuốc diệt chuột vi sinh Biorat được hãng Bio sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ vi sinh của CuBa, hiệu quả diệt chuột đến 95%, an toàn ...