Thành phần loài mối và sự phân bố của mối trên Trái Đất

Trong hệ thống phân loại mối là côn trùng nguyên thủy thuộc bộ cánh bằng (Isoptera), một thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera), niên đại tồn tại của mối có đến 200 triệu năm (kiến khoảng 70 triệu năm). Phương thức sinh sống của mối, ong, kiến rất giống nhau đều sống thành quần thể gọi là côn trùng xã hội.

Những cá thể mối trong cùng một loài từ một đôi mối vua, mối chúa đầu tiên (nguyên thủy) sinh ra thành quần thể và trong quần thể ấy có nhiều đẳng cấp: mối vua, mối chúa, mối lính, mối thợ, mối non, mối cánh… và mỗi đẳng cấp ấy có chức năng khác nhau nên được gọi là côn trùng xã hội.
su phan bo cua moi
Thành phần loài mối và sự phân bố của mối trên Trái Đất
Đàn mối ( chúng ta quen gọi là tổ mối) tùy theo giống mối từ hàng nghìn đến hàng vạn có khi tới hàng triệu con.

Sự phân bố của mối trển Trái Đất chủ yếu trong một dải quanh xích đạo giữa vĩ tuyến 45 độ bắc và vĩ tuyến 45 độ nam. Châu phi là nơi tập trung nhiều mối. Lãnh thổ Việt Nam nằm trong giai phân bố này nên khá nhiều mối.

Theo tập sách : “ động vật thì Việt Nam( Fauna of VietNam) tập 15- Mối- Isoptera ” do nhà xuất bản khoa học kỹ thuật năm 2007 thì trên thế giới có hơn 2700 loài mối đã được mô tả. Cùng trong tài liệu này ghi nhận ở Việt Nam đã phát hiện 101 loài thuộc 33 giống trong 4 họ mối. Trong đó họ Kalotermitidoe có 5 giống 21 loài. Họ Temitidae có 24 giống và 72 loài và họ termoprisidae có 1 giống và 2 loài. 

Theo tài liệu đào tạo chống mối nâng cao của Mỹ thì côn trùng hại gỗ xâm hại khốc liệt nhà cửa, chúng gây ra thiệt hại tài sản đến 2,5 tỷ USD. Chỉ riêng mối cũng gây thiệt hại tài sản tới 1,5 tỷ USD trong hơn 600.000 gia đình Mỹ mỗi năm.