Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2015

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2015 hiện vẫn chưa được ban hành. Chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ toàn bộ nội dung văn bản khi có đơn giá mới. 

Mong các bạn vui lòng quay lại sau.
diet-moi-tan-goc
lien-he-diet-moi