Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/TWH ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) 
Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014
Nội dung toàn bộ văn bản Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 tải về tại:
Pass giải nén đơn giá diệt mối 2014: dietmoi24h.vn0986440222
LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI - PHÒNG CHỐNG MỐI - DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
           Email       :  kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
           Website   http://kiemsoatcontrung.net