Diệt mối giá rẻ

TCVN 8479 năm 2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8479 năm 2010 do Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

TCVN 8479 năm 2010 áp dụng cho công tác khảo sát mối, một số ẩn họa cho thân đê sông, đập đất kênh dẫn nước đang vận hành hoặc nền đập chuẩn bị xây dựng, môi trường xung quanh, mỏ vật liệu đắp đất và công tác xử lý mối gây hại trong các công trình đê, đập
TCVN-8479

TCVN 8479 năm 2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

Toàn bộ nội dung tiêu chuẩn tải về tại đây: TCVN 8479 - 2010
Pass giải nén: kiemsoatcontrung.net

Diệt mối, diệt côn trùng hiệu quả, chuyên nghiệp. Liên hệ: 0986.440.222
Xem ngay…

TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái và đánh giá mức độ gây hại

TCVN 8227 năm 2009 được sử dụng để định loại các loài mối gây hại cho các công trình đê, đập đã xây dựng hoặc chuẩn bị xây dựng mới và xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học, đồng thời đánh giá mức độ gây hại của chúng. 
moi-hai-de-dap
TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập

Tải về: TCVN 8227 năm 2009
Pass giải nén: kiemsoatcontrung.net

Tư vấn min phí và cung cấp dịch vụ Diệt mối tận gốc - Phòng chống mối công trình.
Hotline: 0986.440.222 

Xem ngay…

Tiêu chuẩn ngành 8480:2010: Công trình đê đập - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

Tiêu chuẩn ngành 8480:2010 (TCN 8480:2010) áp dụng cho công tác khảo sát và xử lý mối gây hại cho đê sông, đập đất, kênh dẫn nước đang vận hành hoặc trước khi tôn cao, áp trúc, xây dựng mới và mỏ vật liệu đất.
tcn-8480-2010
Nội dung toàn bộ tiêu chuẩn, các bạn tải về tại đây:
Pass giải nén: kiemsoatcontrung.net

Tư vấn miên phí và cung cấp dịch vụ Diệt mối tận gốc - Phòng mối công trình.
Hotline: 0986.440.222 
Xem ngay…

TCVN 8268 năm 2009 về diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

TCVN 8268:2009 quy định các phương pháp diệt và phòng chống mối cho các công trình xây dựng đang sử dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng. Đối tượng được xử lý là các giống mối phá hoại công trình xây dựng như mối gỗ ẩm, mối gỗ khô, mối đất.


Đối tượng áp dụng quy chuẩn: Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp xây dựng có liên quan đến các công trình xậy dựng.


Tiêu chuẩn diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng - TCVN 8268 

Lĩnh vực áp dụng TCVN 8268 năm 2009: Xây dựng, bảo vệ công xây dựng, diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng.

Chi tiết xem tại: TCVN 8268

DỊCH VỤ DIỆT MỐI - PHÒNG MỐI - DIỆT CÔN TRÙNG 24H:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
           Email       :  kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
           Website   http://kiemsoatcontrung.net

Xem ngay…

TCVN 7958 năm 2008 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCVN 7958 năm 2008 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới do trung tâm TV phát triển VLXD - Hội VLXD biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ KH và công nghệ công bố

Ở Việt Nam, sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế của ta đang có nhiều thay đổi lớn, hiện đại hoá, đô thị hoá cũng phát triển rầm rộ. Để bảo vệ công trình xây dựng, trong việc phòng chống mối cũng cần thích ứng với tình hình mới. Trong khi đó, “Quy phạm tạm thời QPVN 16-79” có đề cập tới phòng chống mối cho các công trình đang sử dụng, nhưng đã gần 30 năm quy phạm này chưa được soát xét, chỉnh sửa nên đã không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
TCVN 7958-2008
TCVN 7958 năm 2008
Cơ sở của việc xây dựng TCVN 7958 năm 2008 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới chủ yếu: Tham khảo Qui phạm tạm thời phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng mã số QPVN 16- 79TCVN 204 :1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới; Tham khảo các Tiêu chuẩn Úc AS 3660.1; AS 3660.2; AS 3660.3- 2000 và các tiêu chuẩn liên quan trong nước ban hành; Thu thập các tài liệu liên quan: tài liệu tham khảo, tài liệu viện dẫn, tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và các tài liệu phòng chống mối đã xuất bản chính thức trong và ngoài nước…

Phạm vi áp dụng TCVN 7958 :
TCVN 7958 năm 2008 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới quy định các yêu cầu , phương pháp phòng chống mối áp dụng cho các công trình xây dựng mới có sử dụng vật liệu có chứa Cellulose làm kết cấu hoặc có chứađựng, lưu trữ các vật liệu, tài liệu có thành phần cấu tạo chứa Cellulose . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng

Đối tượng cần xử lý chủ yếu là mối phá hoại công trình xây dựng như : Mối đất ( Odontotermes hainanesis ) Mối nhà ( Coptotermes formosanus Shir...) , mối gỗ khô ( Crytotermes domesticus Hav), Mọt cánh cứng ( Coleoptera )...

Tuỳ theo mức độ quan trọng, qui mô và điều kiện kinh tế, yêu cầu diệt và phòng mối cho công trình đang sử dụng được phân thành 3 loại:
Loại A: Diệt mối và phòng mối ở mức độ cao, gồm các công trình xây dựng cấp quốc gia, công trình văn hoá lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia, các nhà bảo tàng, thư viện…
Loại B: Diệt mối và phòng mối ở mức khá, gồm các công trình có kết cấu chịu lực, các loại cửa, trang trí nội thất bằng vật liệu chứa xenlilô….
Loại C: Diệt mối và phòng mối ở mức trung bình, gồm các công trình xây dựng đang sử dụng còn lại.
Phương pháp diệt mối được thực hiện theo 4 cách: Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm; Diệt mối bằng phương pháp dùng bả; Diệt mối bằng phương pháp diệt trực tiếp tại tổ; Diệt mối gỗ khô.

Chi tiết : TCVN 7958 năm 2008

Xem ngay…

TCXD 204 năm 1998 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

1. Tên tiêu chuẩn: TCXD 204
2. Năm ban hành: 1998
3. Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
4. Nội dung: 
Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
TCXD 204 năm 1998 áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, trừ các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulô làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lưu trữ trưng bày các loại vật liệu, tư liệu, thành phẩm có gốc xenlulô.
TCXD 204 năm 1998 đưa ra các yêu cầu biện pháp phòng chống mối ngay từ khâu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng mới hoặc thi công xây dựng cải tạo. Tiêu chuẩn này không bao gồm biện pháp xử lí đối với nhà, công trình đang sử dụng bị mối phá hoại.
Đối tượng cần xử lí chủ yếu: các loại mối đất (subterranean termites) và một số con trùng hại gỗ khác như mối gỗ khô, mọt cánh cứng.
TCXD 204
TCXD 204 năm 1998 về Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
Phân loại yêu cầu phòng chống mối bảo vệ công trình
Để có các giải pháp phòng chống mối phù hợp với chất lượng sử dụng, chất lượng xây dựng và điều kiện kinh tế cho phép, yêu cầu phòng chống mối cho nhà và công trình được chia thành 4 loại sau đây:
Loại A – Yêu cầu phòng chống mối cao, cho các công trình đặc biệt, công trình cao tầng, công trình có niên hạn sử dụng trên 100 năm như các nhà bảo tàng, thư viện, lưu trữ, cơ quan, văn phòng, công trình văn hoá lịch sử, nhà sản xuất, nhà kho có chứa hoặc sử dụng các thành phẩm quý hiếm có bộ phận gốc xenlulô.
Loại B – Yêu cầu phòng chống mối khá, cho các công trình có niên hạn sử dụng trên 50 năm như các cơ quan, văn phòng, khách sạn, cửa hàng, nhà kĩ thuật thử nghiệm, trường học, bệnh viện.
Loại C – Yêu cầu phòng chống mối trung bình cho công trình cho công trình có niên hạn sử dụng trên 20 năm, nhà ít tầng xây dựng ở vùng có mối hoạt động.
Loại D – Yêu cầu phòng chống mối thấp cho các nhà, các công trình ít quan trọng xây dựng ở vùng địa lí không có mối hoạt động như nhà sản xuất, nhà kho làm bằng các vật liệu kết cấu không có gốc xenlulô. Nha có chứa hoặc sử dụng, gia công các vật liệu thành phẩm không có gốc xenlulô.
Loại A, B là loại bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi thiết kế và khởi công xây dựng. Loại C là loại có thể xem xét cân nhắc áp dụng một phần các biện pháp chống mối nhưng chủ yếu phải xử lí hoá chất chống mối cho các bộ phận kết cấu, bộ phận trang trí và hệ thống cửa bằng gỗ. Loại D là loại không áp dụng ngay các biện pháp phòng chống mối trong khi thiết kế, thi công xây dựng.
Tải toàn bộ nội dung:  TCXD 204 năm 1998 

Xem ngay…

Tiêu chuẩn ngành - Mối hại công trình thủy lợi (14TCN 167 : 2006)

Tên tiêu chuẩn: 14TCN 167 : 2006 Mối hại công trình thủy lợi - Phân loại và đặc điểm sinh học, sinh thái. 

Quyết định ban hành: Quyết định số 3078/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
moi-hai-cong-trinh-thuy-loi

Pass giải nén: dietmoi24h.vn

DỊCH VỤ DIỆT MỐI TẬN GỐC - PHÒNG MỐI CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
           Email       :  kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
           Website   http://kiemsoatcontrung.net

Xem ngay…
Next Home ->