Diệt mối giá rẻ

Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC

Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC là hóa chất phòng trừ mối hữu hiệu cho các công trình xây dựng. Số đăng ký: 975/CNĐKT-BVTV. Sản phẩm của Map Paciffic Singapore

Hoạt chất: 
       Permethrin Hàm lượng: 30%
       Chất phụ gia: 70% w/W

Thuốc trừ mối Map Boxer 30EC
Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC
Liều lượng sử dụng
- Hào chống mối: Phun xử lý 16-18 lít dung dịch Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC cho 1 m3.
- Mặt nền: Phun xử lý 5 lít dung dịch Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC cho 1 m2 nền.
- Mặt tường: Phun xử lý 2 lít dung dịch Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC cho 1 m2 tường.

Hướng dẫn an toàn khi sử dụng Hóa chất diệt mối Map Boxer 30EC: 
Mang đầy đủ bảo hộ lao động, không ăn uống, hút thuốc khi pha chế và phun thuốc. Không phun thuốc ngược chiều gió. Tắm rửa và thay quần áo ngay sau khi phun thuốc. Bảo quản thuốc nơi thoáng mát, xa nguồn thực phẩm và trẻ em. Tiêu hủy bao bì và cất giữ thuốc thừa đúng nơi quy định 

Xem ngay…
Next Home ->