Diệt mối giá rẻ

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2015

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2015 hiện vẫn chưa được ban hành. Chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ toàn bộ nội dung văn bản khi có đơn giá mới. 

Mong các bạn vui lòng quay lại sau.
diet-moi-tan-goc
lien-he-diet-moi


Xem ngay…

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/TWH ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) 
Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014
Nội dung toàn bộ văn bản Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2014 tải về tại:
Pass giải nén đơn giá diệt mối 2014: dietmoi24h.vn0986440222
LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI - PHÒNG CHỐNG MỐI - DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
           Email       :  kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
           Website   http://kiemsoatcontrung.net

Xem ngay…

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2013

Tập Định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/TWH ngày 02 tháng 05 năm 2013 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) 
Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2013
Nội dung toàn bộ văn bản Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2013 tải về tại:
LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI - PHÒNG CHỐNG MỐI - DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
           Email       :  kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
           Website   http://kiemsoatcontrung.net

Xem ngay…

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2012

Tập định mức, đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2012 (Ban hành kèm theo QĐ số 20 QĐ/TWH ngày 26/06/2012 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp VN).
don-gia-diet-moi-2012
Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2012

LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI, PHÒNG CHỐNG MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Nhà tư vấn giải pháp & Cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Hiệu quả
- Diệt mối tận gốc
- Thiết kế, thi công phòng mối công trình xây dựng mới
- Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián...
- Diệt và kiểm soát chuột toàn diện
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email     :    kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
                                  

Xem ngay…

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2011

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2011. 

Cơ quan ban hành văn bản: 
Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

Quyết định ban hành văn bản:
Quyết định số 06 QĐ/TWH ngày 26/08/2011 của Chủ tịch Hội khoc học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam.

don-gia-diet-moi-2011
Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2011
 Tải về tại:  Định mức đơn giá phòng chống mối năm 2011


LIÊN HỆ DỊCH VỤ DIỆT MỐI, DIỆT CÔN TRÙNG:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Nhà tư vấn giải pháp & Cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp – Hiệu quả
- Diệt mối tận gốc
- Thiết kế, thi công phòng mối công trình xây dựng mới
- Diệt côn trùng: Ruồi, muỗi, kiến gián...
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
Email : dietmoi24h@gmail.com   
                                  

Xem ngay…

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2010

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2010.

Cơ quan ban hành văn bản:
Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

Quyết định ban hành văn bản:
Quyết định số 06 QĐ/TWH ngày 12/03/2010 của Chủ tịch Hội khoc học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam.

Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2010 

Tải về tại       : Định mức đơn giá phòng chống mối năm 2010
Pass giải nén: dietmoikhutrung.net

Thông tin chi tiết về Định mức, đơn giá phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại năm 2010 xin vui lòng liên hệ: 0986 440 222


Xem ngay…

Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối

Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối (Kèm theo văn bản số 120/BNN-XD ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối là Định mức kinh tế kỹ thuật, thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối (như 1 mẫu thí nghiệm, 1m3 đất đào giải phẫu cấu tạo tổ mối, 1m khoan sâu, 1m phụ thuốc diệt mối,...) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc (kể cả nội nghiệp nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, qui trinh, quy phạm qui định.
xu-ly-moi-de
Xử lý mối đê
Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối được lập trên cơ sở các qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm hiện hành và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối.

Pass giải nén: dietmoi24h.vn

DỊCH VỤ DIỆT MỐI TẬN GỐC - PHÒNG MỐI CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 24H
Điện thoại: (04) 668 03 013  -  Hotline: 0986 440 222
           Email       :  kiemsoatcontrung24h@gmail.com   
           Website   http://kiemsoatcontrung.net

Xem ngay…
Next Home ->