Hóa chất diệt mối Terdomi 25EC

Hóa chất diệt mối Terdomi 25EC là hóa chất chuyên dụng trong phòng chống mối cho công trình xây dựng. Hóa chất diệt mối Terdomi 25EC được sản xuất bởi: Kenso Corporation (M) Sdn Bhd - Malaysia.
Thành phần: 
Hoạt chất: Fipronil  
thuoc-diet-moi-terdomi-25-ec
Hóa chất diệt mối Terdomi 25EC - Thuốc diệt mối Terdomi 25EC
Liều lượng sử dụng:
Sản phẩm
Liều lượng
Cách áp dụng
Tẩm gỗ, tre, nứa, song, mây
200ml/lít nước
Nhúng toàn bộ sản phẩm cần bảo vệ vào dung dịch thuốc tối thiểu 40 phút
Xử lý mặt nền công trình xây dựng
200ml/lít nước
Xử lý 5 lít dung dịch thuốc/m2 mặt nền trước khi đổ bê tông
Xử lý hào chống mối
200ml/lít nước
Xử lý 15-18 lít dung dịch thuốc/m3 hào chống mối
Xử lý vách tường
200ml/lít nước
Xử lý 2 lít dung dịch thuốc cho mỗi m2 mặt tường vách
Xử lý nền công trình đã xây dựng
200ml/lít nước
Khoan lỗ với khoảng cách 30-40cm. Dùng bơm áp lực phun thuốc xuống nền. Xử lý 5 lít dung dịch thuốc cho mỗi mét chiều dài mặt nền.
Hóa chất diệt mối Terdomi 25EC là sản phẩm có cùng hoạt chất và tính năng với Hóa chất diệt mối Agenda 25EC
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ diệt mối, phòng chống mối công trình xin vui lòng liên hệ: 0986 440 222