Chứng chỉ phòng chống mối

Cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Phát triển công nghệ và dịch vụ 24h đều được học qua lớp đào tạo và được cấp Chứng chỉ phòng chống mối cho các công trình xây dựng. Do đó công ty có đầy đủ năng lực để tham gia diệt mối, phòng chống mối cho các công trình kể cả các công trình có quy mô lớn.
Chứng chỉ phòng chống mối

CÁC DỊCH VỤ DO CÔNG TY CUNG CẤP:
- Diệt mối tận gốc bằng phương pháp sinh học
- Phòng chống mối từ nền móng cho công trình xây dựng mới
- Phun diệt côn trùng gây hại: ruồi, muỗi, kiến, gián
- Diệt và kiểm soát chuột cho các nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp...

Quý khách hàng cần cung cấp dịch vụ diệt mối, diệt và kiểm soát côn trùng gây hại xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0986.440.222